logo go88

Để cài đặt game bấm vào biểu tượng icon sau đó Thêm vào màn hình chính

logo go88

Để cài đặt game bấm vào dấu icon sau đó Thêm vào màn hình chính